Navigace

Obsah


Dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválené rozpočtové opatření Svazku obcí Čistý Zlechovský potok č. 1/2020 29.06.2020
Schválené rozpočtové opatření obce Břestek č. 2/2020 15.06.2020
Schválený Závěrečný účet obce Břestek za rok 2019 včetně Zprávy o kontrole hospodaření obce 05.06.2020
Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Buchlov za rok 2019, včetně zprávy o kontrole hospodaření 05.06.2020
Záměr obce č. 02/2020 - převod části nebytových prostor v II. NP budovy č.p. 300 28.05.2020
Záměr obce č. 03/2020 - převod obecního pozemku parc. č. 2589/4 v k.ú. Břestek 28.05.2020
DSO Čistý Zlechovský potok - kalkulace cen stočného za rok 2019 27.04.2020 31.12.2020
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019 - SVK 24.04.2020 31.12.2020
Schválený Závěrečný účet DSO Čistý Zlechovský potok za rok 2019 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření 08.04.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe ČR o hospodaření v lesích v souvislosti s výskytem kůrovce 07.04.2020 31.12.2022
Nedostatečně identifikovaní a neznámí vlastníci pozemků v k.ú. Břestek 27.02.2020
Schválené rozpočtové opatření obce Břestek č. 1/2020 10.02.2020
Schválený rozpočet DSO Čistý Zlechovský potok na rok 2020 02.01.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Čistý Zlechovský potok na období let 2021 - 2022 02.01.2020
Cenové oznámení DSO Čistý Zlechovský potok o ceně stočného na rok 2020 23.12.2019 31.12.2020
Schválený rozpočet Mikroregionu Buchlov na rok 2020 23.12.2019
Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2020 23.12.2019
Cenové oznámení Slováckých vodáren a kanalizací, a.s., Uh. Hradiště, o ceně vodného a stočného na rok 2020 10.12.2019 31.12.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE ČR č.j. 63920/2019-MZE-16212 o změně Přílohy č. 1 OOP 10.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZe ČR č.j. 41508/2019- MZE-16212, jímž se mění OOP MZe č.j. 18918/2019- MZE-16212 02.09.2019 02.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe ČR č.j. 18918/2019-MZE 16212 08.04.2019 31.12.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Břestek na období 2020 - 2024 18.01.2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Buchlov na období 2018 - 2022 22.03.2017