Navigace

Obsah


Dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Nedostatečně identifikovaní a neznámí vlastníci pozemků v k.ú. Břestek12.04.2019
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 201912.04.201928.04.2019
Opatření starosty č. 3/2019 - informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu08.04.201924.05.2019
Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č. 3/2019 Magistrátu města Přerova08.04.201909.05.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe ČR č.j. 18918/2019-MZE 1621208.04.201931.12.2022
Výběrové řízení na zaměstnance obce - údržba, provoz a správa věřejného prostranství u zvonice v Břestku04.04.201925.04.2019
Návrh závěrečného účtu DSO Čistý Zlechovský potok za rok 2018 včetně příloh02.04.201901.07.2019
Schválené rozpočtové opatření obce Břestek č. 1/201928.03.2019
Opatření starosty č. 2/2019 - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu25.03.201903.05.2019
Schválený rozpočet obce Břestek na rok 201915.01.2019
Schválený rozpočet Mikroregionu Buchlov na rok 201915.01.2019
Schválený rozpočet Svazku obcí Čistý Zlechovský potok na rok 201921.12.2018
Schválený střednědobý výhled Svazku obcí Čistý Zlechovský potok na roky 2020 - 202121.12.2018
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Buchlov za rok 201717.07.2018
Schválený závěrečný účet obce Břestek za rok 201713.07.2018
Schválený závěrečný účet DSO Čistý Zlechovský potok za rok 201704.06.2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Břestek na období 2020 - 202418.01.2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Buchlov na období 2018 - 202222.03.2017