Navigace

Obsah


Dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Nařízení SVS ohledně moru včelího plodu - zrušení ochranných pásem ve Zlínském kraji 13.04.2021 13.05.2021
Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Buchlov za rok 2020, včetně zprávy o kontrole hospodaření 12.04.2021
Veřejná vyhláška - aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednávání 02.04.2021 19.05.2021
Schválený závěrečný účet DSO Čistý Zlechovský potok za rok 2020, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření svazku 30.03.2021
Mimořádné veterinární opatření Státní veterinární správy pro Zlínský kraj - ptačí chřipka Osvětimany 16.03.2021 16.04.2021
Nedostatečně identifikovaní a neznámí vlastníci pozemků v k.ú. Břestek 02.03.2021
Schválené rozpočtové opatření obce Břestek č. 1/2021 01.03.2021
Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2021 06.01.2021
Schválený rozpočet Svazku obcí Čistý Zlechovský potok na rok 2021 22.12.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Čistý Zlechovský potok na období let 2022 - 2023 22.12.2020
Schválený rozpočet Mikroregionu Buchlov na rok 2021 22.12.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Buchlov na období let 2022 - 2023 22.12.2020
Cenové oznámení DSO Čistý Zlechovský potok o ceně a stočného na rok 2021 21.12.2020 31.12.2021
Cenové oznámení Slováckých vodáren a kanalizací, a.s., Uh. Hradiště, o ceně vodného a stočného na rok 2021 08.12.2020 31.12.2021
Opatření obecné povahy MZe ČR č. j. 33784/2020-MZE-16212 vydané veřejnou vyhláškou 28.07.2020 31.12.2022
Schválený Závěrečný účet obce Břestek za rok 2019 včetně Zprávy o kontrole hospodaření obce 05.06.2020
Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Buchlov za rok 2019, včetně zprávy o kontrole hospodaření 05.06.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe ČR o hospodaření v lesích v souvislosti s výskytem kůrovce 07.04.2020 31.12.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE ČR č.j. 63920/2019-MZE-16212 o změně Přílohy č. 1 OOP 10.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZe ČR č.j. 41508/2019- MZE-16212, jímž se mění OOP MZe č.j. 18918/2019- MZE-16212 02.09.2019 02.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe ČR č.j. 18918/2019-MZE 16212 08.04.2019 31.12.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Břestek na období 2020 - 2024 18.01.2018