Navigace

Obsah


Dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice ZK č. 8/2020 - zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole 24.09.2020
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí zapsaných na LV č. 1096 pro k.ú Břestek 24.09.2020 19.11.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice ZK č. 5/2020 - omezení provozu stravovacích služeb 21.09.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice ZK č. 6/2020 - přijímání nových osob do zařízení sociálních služeb 21.09.2020
Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice ZK č. 7/2020 - zákaz účasti na hromadných akcích nad 100 osob bez ochrany dýchacích cest 21.09.2020
Opatření starosty Břestek č. 04/2020 o vyhrazení plochy pro vylepování volebních plakátů 15.09.2020 02.10.2020
Opatření starosty Břestek č. 05/2020 - Oznámení o době a místu konání voleb 15.09.2020 03.10.2020
Veřejná vyhláška magistrátu města Přerov - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu 08.09.2020 09.10.2020
Nedostatečně identifikovaní a neznámí vlastníci pozemků v k.ú. Břestek 08.09.2020
Nařízení Krajské veterinární správy Zlínského kraje k zamezení šíření včelího moru 28.08.2020
Schválené rozpočtové opatření obce Břestek č. 3/2020 18.08.2020
Opatření starosty 02/2020 o počtu a sídle volebních okrsků pro společné volby do zastupitelstva Zlínského kraje a Senátu Parlamentu ČR 17.08.2020 02.10.2020
Záměr obce č. 04/2020 - převod obecního pozemku parc. č. 2610/37 v k.ú. Břestek 14.08.2020
Záměr obce č. 05/2020 - převod části obecního pozemku parc. č. 925 v k.ú. Břestek 14.08.2020
Záměr obce č. 06/2020 - převod části obecního pozemku parc. č. 2610/4 v k.ú. Břestek 14.08.2020
Opatření starosty obce č. 01/2020 - stanovení počtu členů OVK pro společné volby do zastupitelstva Zlínského kraje a Senátu Parlamentu ČR 03.08.2020 02.10.2020
Opatření obecné povahy MZe ČR č. j. 33784/2020-MZE-16212 vydané veřejnou vyhláškou 28.07.2020 31.12.2022
Schválené rozpočtové opatření Mikroregionu Buchlov č. 1/2020 23.07.2020
Schválené rozpočtové opatření Svazku obcí Čistý Zlechovský potok č. 1/2020 29.06.2020
Schválené rozpočtové opatření obce Břestek č. 2/2020 15.06.2020
Schválený Závěrečný účet obce Břestek za rok 2019 včetně Zprávy o kontrole hospodaření obce 05.06.2020
Schválený Závěrečný účet Mikroregionu Buchlov za rok 2019, včetně zprávy o kontrole hospodaření 05.06.2020
DSO Čistý Zlechovský potok - kalkulace cen stočného za rok 2019 27.04.2020 31.12.2020
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019 - SVK 24.04.2020 31.12.2020
Schválený Závěrečný účet DSO Čistý Zlechovský potok za rok 2019 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření 08.04.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe ČR o hospodaření v lesích v souvislosti s výskytem kůrovce 07.04.2020 31.12.2022
Schválené rozpočtové opatření obce Břestek č. 1/2020 10.02.2020
Schválený rozpočet DSO Čistý Zlechovský potok na rok 2020 02.01.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Čistý Zlechovský potok na období let 2021 - 2022 02.01.2020
Cenové oznámení DSO Čistý Zlechovský potok o ceně stočného na rok 2020 23.12.2019 31.12.2020
Schválený rozpočet Mikroregionu Buchlov na rok 2020 23.12.2019
Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2020 23.12.2019
Cenové oznámení Slováckých vodáren a kanalizací, a.s., Uh. Hradiště, o ceně vodného a stočného na rok 2020 10.12.2019 31.12.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE ČR č.j. 63920/2019-MZE-16212 o změně Přílohy č. 1 OOP 10.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZe ČR č.j. 41508/2019- MZE-16212, jímž se mění OOP MZe č.j. 18918/2019- MZE-16212 02.09.2019 02.01.2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe ČR č.j. 18918/2019-MZE 16212 08.04.2019 31.12.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Břestek na období 2020 - 2024 18.01.2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Buchlov na období 2018 - 2022 22.03.2017