Navigace

Obsah


Dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu volného pohybu osob od 24.3.2020 do 1.4.2020 25.03.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu přijímání nových pacientů za účelem poskytování následné lékařské péče od 24.3.2020 25.03.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o zákazu maloobchodního prodeje od 24.3.2020 do 1.4.2020 25.03.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o vymezení prodejní doby pro seniory 25.03.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů od 24.3.2020 do 1.4.2020 25.03.2020
Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 6 o regulaci veřejné linkové dopravy a regionální drážní dopravy 25.03.2020
Rozhodnutí č. 5 a Oznámení č. 1 hejtmana Zlínského kraje o zajištění provozu lékařské pohotovostní služby 23.03.2020
Nařízení hejtmana Zlínského kraje o povinnosti nošení ochranné roušky 18.03.2020
Tisková zpráva Finančního úřadu Zlín k situaci kolem koronaviru 17.03.2020
Usnesení vlády ČR č. 238 - 241 ze dne 16.3.2020 17.03.2020
Upozornění pro občany o změně úředních hodin OÚ Břestek 16.03.2020
Usnesení vlády ČR č. 203 - 211 ze dne 13. a 14. března 2020 16.03.2020
Usnesení vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 16.03.2020
Usnesení vlády ČR č. 194 o vyhlášení nouzového stavu, včetně přijetí krizových opatření 13.03.2020 13.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provedení kontroly, odběru vzorků a k omezení svobody 11.03.2020 13.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nařízení karantény po návratu z Itálie 09.03.2020 09.04.2020
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k zákazu prodeje osobních ochranných prostředků 09.03.2020 09.04.2020
Záměr obce č. 01/2020 - převod obecních pozemků parc. č. 929, 930 a 2602/2 v k.ú. Břestek 05.03.2020
Návrh závěrečného účtu DSO Čistý Zlechovský potok za rok 2019 včetně zprávy o kontrole hospodaření 27.02.2020
Nedostatečně identifikovaní a neznámí vlastníci pozemků v k.ú. Břestek 27.02.2020
Schválené rozpočtové opatření obce Břestek č. 1/2020 10.02.2020
Schválený rozpočet DSO Čistý Zlechovský potok na rok 2020 02.01.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Čistý Zlechovský potok na období let 2021 - 2022 02.01.2020
Cenové oznámení DSO Čistý Zlechovský potok o ceně stočného na rok 2020 23.12.2019 31.12.2020
Schválený rozpočet Mikroregionu Buchlov na rok 2020 23.12.2019
Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2020 23.12.2019
Cenové oznámení Slováckých vodáren a kanalizací, a.s., Uh. Hradiště, o ceně vodného a stočného na rok 2020 10.12.2019 31.12.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZE ČR č.j. 63920/2019-MZE-16212 o změně Přílohy č. 1 OOP 10.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy MZe ČR č.j. 41508/2019- MZE-16212, jímž se mění OOP MZe č.j. 18918/2019- MZE-16212 02.09.2019 02.01.2023
Schválený závěrečný účet Mikroregionu Buchlov za rok 2018 16.07.2019
Schválený závěrečný účet obce Břestek za rok 2018, včetně zprávy o kontrole hospodaření 16.07.2019
Schválený závěrečný účet DSO Čistý Zlechovský potok za rok 2018 04.07.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe ČR č.j. 18918/2019-MZE 16212 08.04.2019 31.12.2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Břestek na období 2020 - 2024 18.01.2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Buchlov na období 2018 - 2022 22.03.2017