Navigace

Obsah

Zastupitelstvo, výbory a komise

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva, samostatně spravuje obec a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce.

Popis činnosti

Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti obce zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

Výbory Zastupitelstvo obce zřídilo finanční a kontrolní výbor jako své iniciativní a kontrolní orgány. Výbory předkládají svá stanoviska a návrhy zastupitelstvu obce. Předsedou finančního a kontrolního výboru je vždy člen zastupitelstva města.

 

Zastupitelstvo obce

Členové Zastupitelstva obce zvolení pro období 2018- 2022

 

 

 

 

Podřízené orgány

 

Finanční výbor

Bc. Anna Večeřová, předsedkyně

Libor Staňa

Ing. Aleš Hurdes

 

Kontrolní výbor

Květoslav Trávníček, předseda

Marián Špičák

Ing. Robert Jurča

Poradní a iniciativní orgány starosty obce 

 

Komise pro občanské záležitosti