Navigace

Obsah

Partnerská obec Selec

Historie spolupráce obou obcí

Zástupci obcí poprvé navázali kontakt v roce 2006 na setkání členů Mikroregionu Inovec a Mikroregionu Buchlov v Trenčianských Stankovciach. Tehdy selecký pan starosta s břesteckým místostarostou našli velké množství témat a podnětů, které je spojovaly a na kterých by mohli postavit spolupráci. Toto setkání vyústilo do spontánní návštěvy Selce a následně ve vícero vzájemných návštěv na úrovni oficiálních zástupců obcí. Tato víceméně formální spolupráce vyvrcholila 30. 11. 2010  podpisem Smlouvy o partnerství. Přáním starostů obou obcí je přetavit Smlouvu o partnerství do reálného života – do setkávání občanů, vzájemného poznávání, pochopení dějín a životních zvyklostí.

Projekty přeshraniční spolupráce

Za těžiště své spolupráce si starostové na úvod vybrali kulturně-společenské výměny a sportovně-společenské výměny, které se realizují pomocí fondů mikroprojektu, které jsou spolufinancovány z fondů Evropské Unie.

Odkaz na realizovaný projekt S písní a tanncem ze Selce do Břestku a zpět.

 

Další zajímavosti o Selci se dozvíte na webových stránkách obce Selec.