Navigace

Obsah

Poplatek za psa v roce 2020

Roční poplatek je 120,- Kč za každého prvního psa.
Za každého dalšího psa jednoho vlastníka je 180,- Kč.
U občana nad 65 let je to 120,- Kč.

Poplatek lze uhradit osobně do pokladny, poštovní složenkou nebo na účet obce.
Číslo účtu Obce Břestek: 1039978/0300
SS: číslo domu poplatníka (ve zprávě pro příjemce uveďte jméno poplatníka)

Splatnost je do 30.6. 2021.

Psa je nutno přihlásit i odhlásit (v případě úhynu, stěhování…!!), jinak obec změnu nezjistí a poplatek se dále předepisuje a vymáhá!     

Dle daňového řádu lze poplatek navýšit až na trojnásobek pokud není uhrazen včas!

Plaťte prosím poplatky včas. Šetříte peníze sobě i své obci. 

QR platba