Obsah

SFK Břestek z.s

V roce 2015 na hřišti v Břestku začal působit oddíl žákovské kopané. V tomto oddíle hrají žáci z okolních obcí.

Valná hromada dne 20. 12. 2015 schválila nové stanovy a nový název oddílu, aby bylo vyhověno požadavkům Nového občanského zákoníku.

Zápis z valné hromady

Nové složení Výkonného výboru SFK Břestek z.s.:

Miroslav Krušina - Předseda oddílu

Zdeněk Martinák - Místopředseda oddílu

Věra Martináková - Pokladník, ekonom

Roman Malík - Člen VV

Jiří Stuchlík - Člen VV

Kontrolní komise SFK Břestek z.s.

Roman Dvouletý - Předseda KK

Michal Janík - člen KK

Jindřich Krušina - člen KK

 

Valná hromada schválila výši členských příspěvků na rok 2016 ve výši 200,- Kč/osoba.  Splatnost do 15. 2. 2016.
Osoby starší 70 let jsou povinnosti placení členského příspěvku zproštěny.

 

Více na webových stránkách oddílu kopané.

Kontakty na funkcionáře oddílu:
Trenér:  Jiří Stuchlík
Telefon: 608 408 893
  734 646 443
E-mail: Stuchlikj@seznam.cz
  
Správce areálu: Miroslav Krušina
Telefon: 739 440 758
E-mail: mirdakrusina@seznam.cz