Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kontakní údaje

Obecní úřad Břestek
Břestek 14 
687 08 Břestek

 

telefon: 572 595 710 
email: podatelna@brestek.cz
 
podrobnější kontaktní údaje najdete na stránce Kontakt

 

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Virtuální prohlídka Břestku

Břestek - virtuální prohlídka

Služby a volný čas

mendl skiBalony

Czech POINT

czechpoint logo

Policie Buchlovice

policie logo

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Dům s pečovatelskou službou

Obec zřídila dům s pečovatelskou službou (DPS) s 10-ti byty.

DPS je určen pro jednotlivce nebo maželské dvojice, které dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo občany trvale invalidní. Každý uchazeč žádající o přijetí do DPS musí doložit potvrzení od lékaře že nevyžaduje komplexní lékařskou péči a doklad o pobírání starobního nebo invalidního důchodu. Ubytování je poskytováno na základě smlouvy o ubytování pro konkrétní ubytovací jednotku.

Zastupitelstvo obce schvalilo podle § 84 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  následující pravidla pro přijímaní do DPS Břestek :

Do DPS Břestek jako do bytu zvláštního určení lze přijmout pouze osoby, které pobírají starobní nebo invalidní důchod
Obecní úřad vede evidenci uchazečů o umístění do DPS Břestek, v němž se nachází tyto údaje : jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště.
Z evidence o umístění do DPS lze uchazeče vyřadit jen v případě jeho písemného souhlasu nebo v případě jeho úmrtí.
Jestliže se uvolní ubytovací kapacita v DPS, obecní úřad zveřejní tuto informaci všemi v obci obvyklými způsoby a umožní zejména občanům obce zařadit se do evidence uchazečů o DPS. Současně vyzve všechny uchazeče o umístění k podání závazné žádosti o umístění do DPS Břestek a stanoví lhůtu pro podání žádosti, která musí být nejméně 14 dnů.
Žádost pro umístění do DPS Břestek se podává na předepsaném formuláři vydaném obecním úřadem.
Součástí žádosti musí být potvrzení o aktuálním zdravotním stavu uchazeče vydané ošetřujícím lékařem a kopie aktuálního důchodového výměru.
Součástí žádosti musí být i závazek o dodržování provozního řádu DPS a závazek, že osoba přijatá do DPS ve lhůtě do 3 měsíců od přijetí do DPS se přihlásí k trvalému pobytu v budově DPS Břestek. Nesplnění podmínky přihlášení do DPS Břestek může být důvodem zrušení nájemního vztahu.
přijetí do DPS rozhoduje zastupitelstvo obce na nejbližším možném zasedání zastupitelstva obce ze všech podaných žádostí podle aktuální situace bez ohledu na pořadí v evidenci uchazečů a na pořadí podaných žádostí.
Jestliže z důvodů na straně uchazeče o umístění do DPS nebude uzavřena nájemní smlouva  ve lhůtě 1 měsíce po schválení v zastupitelstvu obce, může obec Břestek jako pronajimatel bytu od pronájmu ustoupit.
V plném rozsahu se ruší usnesení č. 16/2004 a 17/2004 ze dne 7.5.2004, jimiž byla přijata pravidla pro výběr nájemníků DPS a podmínky pro přijetí nájemníků.
S přijetím těchto pravidel se ruší i veškeré pořadníky na umístění do DPS.